Reklamace nemovitosti

Pokud zjistíte, že vaše nemovitost má skrytou vadu, vyplatí se tuto situaci řešit co nejdříve. Nejlépe písemně a s člověkem, co vám nemovitost prodal. Obraťte se tedy přímo na developera nebo jestli jste například pořizovali byt přes realitní kancelář, tak na osobu, která vám byt prodala. Realitní kancelář totiž figuruje pouze jako prostředník a s reklamací u nich neuspějete, jelikož ta za skryté vady nenese odpovědnost. Klientem realitní kanceláře byla osoba, která s ní uzavřela smlouvu o zastupování, tedy prodávající a nikoliv vy.

Je dobré zajistit si znalecký posudek

K vaší reklamaci by v nejlepším případě měl být připojen znalecký posudek či technická zpráva, která bude vadu patřičně dokazovat. Máte totiž povinnost prokázat, že vada opravdu již existovala v okamžiku prodeje dané nemovitosti. Měli byste počítat s tím, že vypracovat znalecký posudek trvá většinou několik týdnů, tudíž jednejte v dostatečném předstihu. Znalecký posudek mít nutně nemusíte, ale samozřejmě se hodí ho mít jako důkazní prostředek. Navíc, pokud vám prodávající vaši reklamaci uzná, máte právo po něm požadovat náhradu prostředků, které jste na znalecký posudek vynaložili.

Skryté vady u nemovitostí

Pokud se jedná o koupi stavby spojené se zemí pevným základem, je kupujícímu stanoveno zvláštní právo vytknout prodávajícímu tzv. skrytou vadu. Toto ustanovení se týká staveb nadzemních i podzemních a je platné pro prodej od developera i pro prodej dvou fyzických osob. U takových staveb je odpovědnost za skryté vady stanovena na pět let. U koupi pozemku je tato lhůta zkrácena na dva roky.

Co patří mezi skryté vady

Příkladem skryté vady může být situace, kdy zákazníkovi po čase začne plesnivět zdivo, což samozřejmě při převzetí odhalit nešlo, jelikož tato místa prodávající předtím přetřel. Skrytou vadou může být také například nevhodně odizolovaná střecha. Může se totiž stát, že ji stavební firma pokryje pouze sádrokartonem. Dalším případem může být špatně utěsněná kanalizace, která způsobuje zápach. Dále pak třeba vadný komín či kotel. Vyplatí se tedy dávat si velký pozor, protože u domu můžete na vady přijít mnohdy i po více než půl roce.

Co lze požadovat se liší podle typu skryté vady

Měli byste vědět, že vždy u reklamace záleží, o jaký typ vady se jedná. Vady mohou totiž být odstranitelné (například rozbitý komín) či neodstranitelné. V případě vad odstranitelných máte samozřejmě právo na to, aby prodávající vadu opravil. Pokud se jedná třeba o nefunkční kotel, je nutné sjednat jeho opravu či výměnu.

Neodstranitelná skrytá vada u nemovitosti

Vady u nemovitostí mohou být odstranitelné či neodstranitelné. U odstranitelných jste oprávnění žádat o opravu či výměnu. U těch neodstranitelných máte právo požadovat adekvátní slevu z kupní ceny. Výše této slevy se odvíjí od její povahy a rozsahu, takže určování její výše může být značně problematické. Záleží na míře toho, jak vada omezuje funkční vlastnosti věci. Dále pak může narušovat její estetiku.

Co dělat, když sleva není dostatečná

Jestli se vám nabízená sleva nezdá dostatečná, můžete se obrátit na soud, který rozhodne a určí přiměřenost vůči kupní ceně. Přihlédne k tomu, jaký vliv měla vada na snížení původní kupní ceny a bude brát pochopitelně zřetel na její rozsah a na to, jak tato vada omezila normální užívání dané věci.

Ne vždy reklamace vyjde ve váš prospěch

Mějte na paměti, že za skrytou vadu se nedá považovat cokoli. Jedná se jen o vady, které vyloženě neodpovídají stáří a opotřebení nemovitosti. V situaci, kdy si zakoupíte například menší dům, který je starý 15 let, musíte si uvědomit, že některé části domu budou opotřebené. Pokud by šlo třeba o kotel, který se v domě nachází celou dobu jeho existence, tak byste pravděpodobně neuspěli s tvrzením, že se jedná o skrytou vadu. Zkrátka počítejte s tím, že žádná věc nemá neomezenou životnost.

Jaká je lhůta pro uplatnění reklamace

Na uplatnění skryté vady máte rovných pět let. Proto je dobré si tuto lhůtu hlídat a pokud se blíží její konec, musíte jednat rychle. Dále je pak důležité vědět, že nejpozději lze reklamaci podat v den, kdy lhůta končí.

Bc. Martina Vaňková | Aplikant.cz


expres24.cz | top-zpravodajstvi.cz | informacni-tydenik.cz | i-zpravodaj.cz | recenze-firem.cz | zlinsko-info.cz | press24.cz | digital-news.cz | informacni-buletin.cz | zpravodajstvi-info.cz | guru24.cz | tip-press.cz | media-magazin.cz | info-zpravodaj.cz | press-centrum.cz | i-novinar.czdata-press.cz | info-media.cz | press-portal.cz | i-portal.cz | czech-zpravodaj.cz | media-press.cz | i-justice.cz | digital-info.cz | czech-news.cz | global24.cz |media-info.cz | informacni-zpravodaj.cz | digital-press.cz | media-news.cz

Hodnocení, názory a recenze firem.

Podělte se o své zkušenosti.

Sledujte Aplikanta:
© 2016 - 2023 123jobs Media s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Hodnotící portál Aplikant.cz  zveřejňuje recenze, názory, zkušenosti a hodnocení firem z celé České republiky.