Blog

Pracovní agentura Netmarks s.r.o. recenze a zkušenosti

Firma Netmarks s.r.o. je pracovní a personální agentura na její činnost lze na internetu dohledat celou řadu špatných recenzí a negativních zkušeností.

Společnost Netmarks se prezentuje jako dodavatel lidských zdrojů formou agenturního zaměstnání pro firmy jako: Billa, Globus, Bosal, Benet Automotive, Faurecia, Grupo Antolin a další.

"Netmarks jako pracovní agenturu agenturu nemůžeme pro spolupráci doporučit"

Netmarks, s.r.o., IČ 279 59 236, 

sídlo: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 

jednatel: Roman Netreba

web: www.netmarks.cz

"Pracovní agentura Netmarks nehradí dlouhodobě své závazky za objednané služby"

Výplata u Netmarks s.r.o.

V diskuzích a hodnocení pracovní agentury Netmarks s.r.o. jsou často zmiňovány problémy a starosti agenturních zaměstnanců s výplatou za odpracované hodiny, dlouhé čekací doby, nepřehledné vyúčtování a smluvní parametry výkonu práce.

Další recenze na Netmarks s.r.o.

Zdroj: Recenze Google.cz 

"Mám velice špatné zkušenosti. Měl jsem jít do obchodu v Pardubicích. Na " Koordinátora " jsem čekal na nádraží 2 hodiny přičemž jsme ani nejeli do kanceláře ale podepsali jsme smlouvu ( a posléze ukončení ) na nádraží. Pak mě vzal do nějaké zatuchlé, polorozpadlé chýše a byl hotov. Já jsem to razantně odmítl ( nejsem náročný ), tak mě vzal do relativně pohodové ubytovny v Křični. Jenže pak z něj vylezlo že jdu vlastně do automobilky Faurecia ( což je kapitola sama o sobě. Vedení bylo otřesné ). Ani nevěděl jaké budu mít směny. 2 hodiny před začátkem noční směny mi zavolal že jdu na noční. Veškerá komunikace žádná. Potřebujete zálohu ? Počkáte si do skonání věků.Chcete výplatu ? Je čas. Tak jsem po čase skončil a jel domů do Liberce. Jenže pracovní nouze mě donutila jít znova k nim.....třeba Liberec bude lepší že ? Kdepak! Práce v Grupo Antolin Turnov s Ukrajinským koordinátorem je procházka peklem. A to nebylo to nejhorší. Firma mi dodnes....2 měsíce po skončení pracovního poměru dluží 6000kč za výplatu. Podle pana Romana Netreby šlo vše na nájem......přitom v Liberci si platím nájem sám. I pan Majitel mi ukázal že mu žádná platba od nich nepřišla a ani přijít neměla. Jsou to zloději, podvodníci a rozhodně nedoporučuji jít pod ně dělat. Udělají z vás negramota, který má papíry na hlavu."

Pavel Duffek - Negativní recenze


"Nejhorší agentura co okrádá na výplatě. Radši k ním nechodit zlodějům. Nejradši aby tahle agentura skončila."

Petr Sejkora - Negativní recenze


"U téhle tě agentury šílené nikdy už tam nepůjdu a nikomu nedoporučuji nejhorší!

Richard Kulina - Negativní recenze


"Na internetu jsem našel inzerát této agentury, kde psali, že mají brigádu na Praze 6 a že bych doplňoval zboží na prodejnách. Na inzerát jsem tady zareagoval a za 2 dny jsem navštívil tuto agenturu. Agentura byla plná lidí, kteří čekali na svojí výplatu již od rána (čekali již 6 hodin na své peníze, co jsem zaslechl), což mi přišlo velmi úsměvné, chtěl jsem se dál pobavit a vyčkal jsem na svůj sjednaný pohovor. Pohovor byl velice vtipný, jelikož o inzerátu vůbec nevěděly (nevím jak je to možné, jelikož přes něj byla zavedena naše komunikace). Byla mi navrhnuta práce jiného druhu s jinou pracovní dobou a prý inzerát na který jsem reagoval byl omyl, samozřejmě se nikdo neumluvil 😀 (2 hodiny promrdaného času). Jednání na pohovoru nebylo na žádné úrovni, jelikož se překřikovaly tři paní navzájem,kde je chyba.A kdo by uměl trochu ukrajinsky možná by jim rozuměl. Dělám tuto recenzi abych upozornil, že jezdit do této agentury je ztracený čas. A horší jednání a agenturu jsem ještě neviděl !"

Adam Patřičný - Negativní recenze


"Marek Čverčko koordinátor má chování jak normální prase chcete po něm zálohu a on nedodrží ani danou hodinu co má prijed jako todle by měl ředitel agentury brát navedomi hlavně jeho chování se zaměstnanci je strašlivé jedna s námi jak kdyby on byl něco víc"

Yahoo Zircon - Negativní recenze


"Neprofesionální jednání, když jsem si chtěla zařídit práci, všechno jim trvá. Za mě úplně zbytečná agentura ... Navíc měli adresu danou nikde jinde a mapy mě donesly úplně někam jinam ještě dále od místa ... Nepřesná adresa.!

Kami Mendezová - Negativní recenze


"Tohle byla moje druhá agentura, to jsem nezažil! První výplata, okradli mě o 11000kč.Pak mi slibovali že mi to vrátí, čekal sem tři měsíce a nic. Tak jsem skončil no a poslední výplata byla mínus 345 kč. Koordinátoři jsou slovenský cig*ni (ROMOVÉ) prostě hnus."

Jan Rejtr - Negativní recenze


"DOBRY DEN VŠECHNI ZANAMI A NEZNAMI LIDI V CZ A SK...ANGENTURA NETMARKS S.R.O. JE NEJHORŠÍ V CZ A SK.SOU TO NEJHORŠÍ A NEJVIC PROLHANI LIDE VE VEDENI CELIHO TYMU Z P.ROMANEM NETREBEM.TAK ŽE NEDOPORUČUJÍ NIKOMU KTO BY MEL ZAJEM DELAT PRES NETMARKS S.R.O. ZBYTEČNE SE VYHNETE PROBLEMU A NEPRIJEMNOSTEM.
HEZKÝ DEN
VÁM PŘEJÍ
S POZDRAVEM
MIROSLAV"

Miroslav Buriak - Negativní recenze


(Přeloženo Googlem) Buď opatrný ! podvádějí lidi, nejdřív řeknou, že to berou oficiálně a budou ti srážet daň z platu a pak předloží smlouvu, abys to neplatil a nesrážel ti sociální a sociální z platu. Dobře si prohlédněte, co podepisujete, a vyžadujte od nich pracovní smlouvu.

(Původní)
Будьте обережні ! обманюють людей, спочатку говорять, що беруть офіційно і будуть від вашої зарплати відводити податок, а потім підсувають договір, що би його не платити і не відводити від зарплати соціалку та здравотку. Уважно дивіться, що підписуєте і потребуйте від них pracovní smlouvu.

Yura Tsanko - Negativní recenze


"Nejhorsi agentura v praze nebrat zadne prace vhodne pouze pro bezdomovce narkomany apod... Vyplaty na firmě s čekací dobou kazdy mesic min 4-5h ve studenem baraku a cekate na schodech treba do 4 patra!!!!!"

Oswald Fix - Negativní recenze


"Horší agenturu jsem neviděla ,každý měsíc se doprošovat o svoje vydělané peníze, potom čekat 6 hodin i více aby vám je vůbec dali,ikdyz Brněnská pobočka je o mnohem lepší."

Terezka Durkova - Negativní recenze


"Nejsou schopni zajistit vyhovující ubytování kde berou ty lidi co zaměstnávají nevím tipoval bych to někde na hlavaku a na armádě spásy pokud tam polezete tak si raději seženete svoje bydlení"

Ladislav Pokorný - Negativní recenze

Další recenze Netmarks s.r.o..

Recenze Netmarks s.r.o. na Firmy.cz.


"Na internetu je možné snadno dohledat řady nespokojených recenzí od zaměstnanců pracovní agentury Netmarks s.r.o."

Povinnosti pracovních agentur dle zákona

Agenturní zaměstnávání je specifický právní vztah mezi třemi účastníky, a to zaměstnancem agentury práce, agenturou práce a uživatelem (tj. zaměstnavatelem, k němuž je zaměstnanec agentury práce za účelem výkonu práce dočasně přidělen).

Agenturou práce může být jen osoba, která je držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Proces vydávání povolení, podmínky pro vydání povolení apod. jsou upraveny v ustanovení § 58 a násl. zákona o zaměstnanosti. Evidenci agentur práce vede Úřad práce a veřejnosti je její část dostupná prostřednictvím Integrovaného portálu MPSV.

Pokud by činnost agentury práce vykonávala osoba bez dodržení podmínek pro zprostředkování zaměstnání, jednalo by se o zastřené zprostředkování zaměstnání dle ustanovení § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti. Zastřené zprostředkování zaměstnání je přitom přestupkem dle ustanovení § 140 odst. 1 písm. g) zákona o zaměstnanosti. Stejného přestupku se dopustí i ten, kdo výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožní, a to na základě novely zákona o zaměstnanosti provedené zákonem č. 274/2021 Sb. Od tohoto dne tedy skutková podstata přestupku dopadá nejen na toho, kdo zastřeně zaměstnávání zprostředkovává, ale i na odběratele, který zastřené zprostředkování zaměstnání využívá a tím jeho výkon umožňuje. Odběratelé nesmějí využívat pronájem pracovní síly bez dodržení podmínek pro zprostředkování zaměstnání.

Při agenturním zaměstnávání se agentura práce zavazuje svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli). Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit jen na základě písemného ujednání v pracovní smlouvě nebo v dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce u jiného zaměstnavatele (uživatele) a jen na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem. I dočasné přidělení zaměstnance ze strany agentury práce k jinému zaměstnavateli je považováno za závislou práci dle § 2.

Zákoník práce ukládá jak agentuře práce, tak uživateli, aby zajistili, že zaměstnanec agentury práce nebude dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu (tedy v pracovním poměru nebo ve vztahu založeném některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) nebo u něhož konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

Zákoník práce tedy vylučuje, aby byl jeden a tentýž zaměstnanec současně kmenovým zaměstnancem uživatele a zaměstnancem agentury práce dočasně přiděleným k témuž uživateli, popřípadě aby byl jeden a tentýž zaměstnanec v jednom kalendářním měsíci dočasně přidělen k témuž uživateli různými agenturami práce. Účelem této právní úpravy je ochrana dočasně přidělených zaměstnanců a zabránění obcházení ustanovení o pracovní době, zejména o práci přesčas, a o odměňování.

Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Minimální obsahové náležitosti dohody stanoví § 308 odst. 1zákoníku práce. V praxi si agentura práce a uživatel mohou sjednat i další podmínky, zejména obchodního charakteru (jako jsou například cenové podmínky, reklamace služeb apod.), dle vlastních preferencí.

Agentura práce je povinna vydat dočasně přidělenému zaměstnanci písemný pokyn k dočasnému přidělení. Jeho náležitosti jsou upraveny v § 309 odst. 2 zákoníku práce.

Po dobu dočasného přidělení ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Uživatel však nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat (nesmí s ním například rozvázat pracovní poměr); to může jen agentura práce jako právní zaměstnavatel zaměstnance.

Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové nebo platové podmínky dočasné přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud by pracovní nebo mzdové či platové podmínky byly horší, je agentura práce povinna zajistit nápravu tohoto stavu a rovné zacházení se zaměstnancem.

Dočasné přidělení se uzavírá na dobu určitou a končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím sjednané doby končí dočasné přidělení dohodou agentury práce a dočasně přiděleného zaměstnance, případně i jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance, to ale jen podle předem sjednaných podmínek v dohodě o dočasném přidělení.

Téhož zaměstnance může agentura práce přidělit k výkonu práce u téhož uživatele maximálně na dobu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec nebo jde-li o výkon práce na dobu zastupování za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá otcovskou nebo rodičovskou dovolenou.

Na agenturní zaměstnance se nevztahuje zákaz řetězení pracovního poměru na dobu určitou (§ 39 odst. 6). S agenturními zaměstnanci je tedy možné sjednat a prodloužit nebo opakovat pracovní poměr na dobu určitou, aniž by muselo být respektováno pravidlo, podle nějž doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.

Aplikant.cz | Recenze a hodnocení firem

Zpět

Hodnocení, názory a recenze firem.

Podělte se o své zkušenosti.

Sledujte Aplikanta:
© 2016 - 2024 123jobs Media s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Hodnotící portál Aplikant.cz  zveřejňuje recenze, názory, zkušenosti a hodnocení firem z celé České republiky.