Reklamace dovolené

Jak se dá reklamovat dovolená dle občanského zákoníku? Jaká vám jako zákazníkovi náleží práva a co můžete požadovat, když má vaše dovolená nedostatky? Podíváme se na fungování slevy z ceny dovolené, odškodnění za ztrátu radosti a na náhradu škody. Jakákoliv vada přímo narušuje účel dovolené - tedy duševní i fyzický relax. Naštěstí občanský zákoník poskytuje patřičnou ochranu.

Jaká je lhůta k uplatnění slevy z ceny dovolené

Jako zákazník máte právo na slevu z ceny dovolené, pokud má dovolená vadu a vytknete ji pořadateli bez zbytečného odkladu, respektive nejpozději do měsíce od skončení zájezdu. Pokud se proti vadě neohradíte bez zbytečného odkladu vlastní vinou, pravděpodobně u soudu neuspějete a žádná sleva vám nebude přiznána, pokud pořadatel namítne, že jste své právo neuplatnili do jednoho měsíce od skončení vaší dovolené ani u něho, ani u osoby, která vám pomohla smlouvu zprostředkovat.

Reklamace dovolené se liší podle vady

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze změnit, připadá v úvahu finanční kompenzace. Sleva připadá v úvahu, když vadu nelze okamžitě odstranit či na to nezbývá dostatečný čas. V takových případech se lze řídit tzv. frankfurtskou tabulkou pro uplatnění slev, kterou se řídí zejména německé soudy.

Právo na slevu

Právo požadovat slevu z ceny zájezdu vzniká jedině v případě, kdy vada byla vytknuta bez zbytečného odkladu u příslušné kontaktní osoby, která je uvedena v potvrzení o dovolené či konkrétně ve smlouvě. Musíte umožnit cestovní kanceláři problém řešit ihned přímo na místě. S podáním písemné reklamace pak stačí počkat na návrat z dovolené. Promlčení nastane až po dvou letech, ale i tak je lepší vše vyřešit co nejdříve. Cestovní kancelář musí reklamaci vyřešit ve lhůtě 30 dní. Kdyby reklamaci zamítla, lze nárok na slevu vymáhat soudní cestou.

Jestli vám vznikla škoda, existuje možnost proti cestovní kanceláři, která zájezd pořádá, uplatnit nárok na její náhradu. Například by se mohlo jednat o proplacení víz, které jste zaplatili, ale nakonec kvůli zrušené dovolené nevyužili. Cestovní kancelář ale nenese odpovědnost, pokud by škoda vznikla okolnostmi objektivními či ji způsobila nějaká třetí osoba, která se službami cestovního ruchu nemá nic společného.

Cestovní kancelář má také povinnost kompenzovat újmu za narušení dovolené. Ta může vzniknout třeba tím, že dojde k podstatnému zkrácení či dokonce k úplnému zmaření zájezdu. Tomu se říká tzv. ztráta radosti z dovolené. Pokud tedy máte dovolenou již dopředu nahlášenou a dojde k jejímu posunutí ze strany cestovní kanceláře, máte plné právo na to požadovat náhradu újmy za narušení dovolené, i když od smlouvy budete nuceni odstoupit.

Odškodnění za narušení vaší dovolené

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník také dále stanoví, že v roli zákazníka můžete kromě škody na majetku uplatnit odškodnění za újmu týkající se narušení dovolené. Jedná se zejména o případ zmaření zájezdu či o jeho podstatné zkrácení tím, že došlo k porušení povinnosti ze strany pořadatele zájezdu. Tato újma za narušení dovolené se také rovněž v určitých případech označuje za takzvanou “ztrátu radosti z dovolené”. Příkladovou situací může například být to, že se vaše dítě otráví jídlem připraveným v hotelu a vy se o něj budete muset starat místo toho, abyste si užili svůj relaxační pobyt. Výše odškodnení se může samozřejmě lišit a vždy záleží na konkrétních okolnostech v daném případu.

Bc. Martina Vaňková | Aplikant.cz


myjobsi.com | myjobsi.co.uk | myjobsi.de | myjobsi.at | myjobsi.ch | myjobsi.pl | personalistka.sk | 123jobs.sk | abecedaprace.sk

Hodnocení, názory a recenze firem.

Podělte se o své zkušenosti.

Sledujte Aplikanta:
© 2016 - 2024 123jobs Media s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Hodnotící portál Aplikant.cz  zveřejňuje recenze, názory, zkušenosti a hodnocení firem z celé České republiky.