Reklamace zboží

Radost ze zakoupeného zboží vám nemusí vydržet věčně. Mobilní telefon přestane fungovat, z boty se odlepí podrážka a rám postele zničehonic praskne. I k takovým situacím bohužel dochází. Naštěstí české zákony na takové situace myslí. Poradíme vám, na co máte právo, jak reklamaci provést a co dělat v případě, že se obchodník snaží z této povinnosti vykroutit.

Při nákupu zboží prodejce ručí za to, že výrobek dodá bez vad a s domluvenými nebo obvyklými vlastnostmi tak, aby bylo možné věc používat podle účelu smlouvy. To znamená, že vodotěsné hodinky musí vydržet ponoření do vody za stanovených podmínek. Pokud ovšem po namočení přestanou fungovat hodinky, které nejsou určeny k ponoření do vody, není to vada výrobku a reklamace v takovém případě nedává smysl. Stejně tak nemůžete reklamovat vady, o kterých jste věděli již při nákupu.

Jak dlouho trvá záruka

Prodejce odpovídá za vady po dobu 24 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od převzetí zboží. To znamená, že při nákupu přes internet se nepočítá od data nákupu, ale doručení balíčku nebo vyzvednutí v obchodě. Délku záruky nelze zkrátit – jedinou výjimkou je použité zboží, kde může být záruka zkrácena až na polovinu. Tyto podmínky musí být ovšem dohodnuty při samotném nákupu.

Kde zboží reklamovat

Vadný výrobek máte právo reklamovat u prodejce, kde jste provedli nákup. Nemusí se ovšem jednat o stejné místo prodeje. Pokud chcete reklamovat jízdní kolo zakoupené v Plzni, ale obchod má více poboček po celé České republice, můžete využít kteroukoliv z nich. Musíte ovšem brát v potaz sortiment zboží. Pokud s jízdním kolem přijdete do jiné pobočky, která se zaměřuje pouze na lyžařské vybavení, nemusí vám prodejce vyhovět. V případě internetových obchodů bude často nutné zboží odeslat poštou. Ideálně proto prodejce informujte předem (např. telefonicky či e-mailem) a domluvte se s ním na dalším postupu.

Jak reklamaci uplatnit

Během reklamace s vámi prodejce sepíše reklamační protokol, který musí obsahovat datum uplatnění reklamace, popis vady a způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem. Prodejce má povinnost vám vydat potvrzení o uplatnění reklamace. Zároveň platí, že prodejce musí zboží k reklamaci přijmout – nenechte si tedy tuto možnost odepřít prodavačem, kterým vám může tvrdit, že „to nemá smysl“.

Potřebuji k reklamaci záruční list

Častý omyl zákazníků (i některých prodejců) je ten, že zboží nemůžete reklamovat bez kupního dokladu (účtenka, faktura), případně záručního listu. Pokud jste doklad ztratili, můžete nákup doložit jiným způsobem – ideálně třeba výpisem z účtu, který ukazuje danou platbu kartou. V krajních případech lze jako důkaz použít např. svědectví jiné osoby nebo čestné prohlášení.

Musím zboží reklamovat i s příslušenstvím

Reklamované zboží musíte prodejci předat k posouzení a případné opravě. V některých případech se lze dohodnout na jiném řešení (např. oprava doma v případě velkých spotřebičů). Není ovšem pravda, že byste k reklamaci potřebovali původní obal nebo veškeré příslušenství. 

Jak dlouho reklamace trvá

Prodejce musí reklamaci vyřídit bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů. Za vyřízenou je reklamace pokládána až ve chvíli, kdy je o tom zákazník informován.

Co dělat v případě problémů

V případě, že vám byla reklamace zamítnuta a nepodařilo se vám s prodejcem domluvit, máte možnost obrátit se na spotřebitelskou organizaci nebo podat stížnost na Českou obchodní inspekci (ČOI). Pokud jste s jednáním jakékoliv firmy nespokojeni, nezapomeňte se o recenzi podělit veřejně. Tím dáte firmě najevo svou nespokojenost a navíc varujete ostatní zákazníky. Naopak v případě spokojenosti můžete přidat kladné hodnocení.

Bc. Martina Vaňková | Aplikant.cz

Hodnocení, názory a recenze firem.

Podělte se o své zkušenosti.

Sledujte Aplikanta:
© 2016 - 2024 123jobs Media s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Hodnotící portál Aplikant.cz  zveřejňuje recenze, názory, zkušenosti a hodnocení firem z celé České republiky.